Artykuły

 • Znaczenie współpracy z rodzicami w zakresie eliminowania wad wymowy u dzieci.

 • Wczesne objawy autyzmu i zespołu Aspergera, co powinno nas zaniepokoić w zachowaniu dziecka?

 • „Matematyka w codzienności ukryta – jak wykorzystywać codzienne sytuacje do rozwoju pojęć matematycznych u dzieci”

            Edukacja matematyczna to nie tylko uczenie się przez dziecko umiejętności i wiedzy z matematyki. Ma ona jeszcze jedno ważne zadanie przyczynia się do rozwoju poznawczego i wzmacnia podstawowe umiejętności poznawcze, takie jak obserwacja, umiejętność reprezentowania danych, interpretowania ich, analizowania i syntetyzowania, ale też oceniania i realizowania zaplanowanych działań.

                              Czytaj więciej<<<<

 • "Przedszkolak w świecie Internetu; korzyści i zagrożenia"

  Telewizja i internet są często najważniejszymi i najbardziej atrakcyjnymi źródłami rozrywki i informacji dla dzieci już w wieku przedszkolnym.  Korzystanie z mediów rozpoczyna się bardzo wcześnie, niemal od początku życia, z biegiem lat wzrasta ilość czasu spędzanego w świecie mediów przez dzieci. Współczesne dzieciństwo jest wypełnione po brzegi mediami elektronicznymi, tymczasem mają one ogromną moc i duży wpływ na dziecko w różnych jego sferach- poznawczej, emocjonalnej, motywacyjnej i społecznej. Wpływ ten może być zarówno pozytywny jak i negatywny.

                                   Czytaj więcej<<<< 

 • Patriotyzm już w przedszkolu? Dlaczego nie!

            ,,Bycie Polakiem Małym lub Polką Małą jest fajne i bardzo ważne. Fajne, bo należysz do wspaniałego narodu. Ważne, bo masz piękną ojczyznę o burzliwej historii i bogatych tradycjach . Żyjesz w ciekawym kraju, którego odkrywanie może być fantastyczną przygodą.  I właśnie dlatego dobrze być patriotą. Taka osoba wie, z czego jest dumna, i rozumie, dlaczego kocha swoją ojczyznę . Ale czy dziecko może być patriotą ? ’’- Poradnik Małego Patrioty

                                                                                                                  Czytaj więcej<<<

 • "Organizacja czasu wolnego dziecka, czyli jak rozwijać kreatywność naszych pociech"

            Kreatywność jest bardzo przydatna w życiu, gdyż dzięki niej łatwiej rozwiązujemy problemy, rozszerzamy pomysłowość i zwiększamy swój potencjał twórczy. Umiejętność kreatywnego myślenia rozwija się całe życie, dlatego też warto już od najmłodszych lat zadbać o odpowiednie jej kształtowanie. Zatem jak rozwijać kreatywność dziecka aby wykształcić w nim zdolność nieszablonowego reagowania na rzeczywistość?

                           Czytaj więcej<<<<

 • "O przygotowaniu do szkoły raz jeszcze, czyli co przedszkolak powinien wiedzieć i umieć w zakresie czytania i pisania według nowej podstawy programowej"

              W edukacji przedszkolnej od lat nie zmieniają się reguły przygotowania dzieci do nauki pisania - przed rozpoczęciem nauki szkolnej trzeba kształtować u dzieci gotowość do opanowania tej umiejętności. Odnośnie nauki czytania mnożą się – nie wiedzieć dlaczego nieporozumienia. Pewne jest jedyne to, że nauka czytania musi być poprzedzona kształtowaniem gotowości do opanowania tej umiejętności, natomiast spory toczą się wokół koncepcji jak ją rozwijać i jakie metody w tym celu stosować.

                  Czytaj więcej<<<<

 • „Bezpośredni kontakt z przyrodą źródłem pozytywnych przeżyć i wiedzy przedszkolaka”

  Edukacja ekologiczna zajmuje dziś wyjątkowo ważne miejsce w całokształcie oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych przedszkola. Aldoux Huxley zapytany o nauczanie ekologiczne dzieci powiedział: „Sprawcie, aby od samego początku było jasne, że całe życie jest zależnością. Pokażcie im, że zależności są w lasach, na polach, w stawach, strumieniach, w wiosce i w kraju wokół nas”. 

  Czytaj więcej<<<<

 • Jak pomóc dziecku w osiągnięciu dojrzałości szkolnej?

  Podstawową funkcją wychowania przedszkolnego jest przygotowanie dziecka do oczekujących je ról społecznych – pierwszą taką rolą jest rola ucznia. A zatem działanie skierowane jest głównie na kształcenie tych umiejętności, które gwarantują powodzenie w nauce. Każdy z rodziców zastanawia się na pewno, jak też będzie się uczyło jego dziecko w szkole, czy sprosta stawianym mu wymaganiom, czy nie okaże się niedojrzałym do szkoły?

  Czytaj więcej<<<<

 • Znaczenie środowiska przyrodniczego w kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego

               „Musimy nauczyć się dbać o środowisko, w którym mamy żyć 

  Chodzi o to, czy nauczymy się tego na czas. " 
  David Gates 

       Kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska należy rozpocząć od najmłodszych lat, bowiem świadomość człowieka kształtuje się przez całe życie, jednak jej podstawy każdy zdobywa w dzieciństwie i młodości, kiedy jest wrażliwy na wszystko, co go otacza.

               Czytaj więcej<<<<

 • "Rozwój psychofizyczny dziecka czteroletniego"

  Cztery lata w życiu dziecka to okres Jego buntu, próbowania sił oraz zaznaczania granic, na co może sobie „POZWOLIĆ”. Należy więc liczyć się z jego napadami złości, brakiem opanowania, używaniem brzydkich wyrazów i „głupimi” zachowaniami. Jedyne, co jest pocieszające, że jest to kolejny etap konieczny do prawidłowego rozwoju dziecka.

  Czytaj więcej<<<< 

 • Jaka książka dla dziecka?


             
  Obserwując przedszkolaki podczas cotygodniowych wizyt w bibliotece zauważyłam, że upodobania czytelnicze dzieci, zwłaszcza 5, 6 – latków są dość dobrze sprecyzowane. Znaczna większość dzieci naprawdę wie o czym ma być książka, którą chcą zabrać do domu, chociaż jest w tym wyborze olbrzymia różnorodność. Ma to ścisły związek z rozwojem intelektualnym, emocjonalnym i społecznym naszych dzieci. Zatem, czasami górę bierze bogata wyobraźnia, która podpowiada by właśnie zainteresować się baśnią. Czasami, coraz bardziej wnikliwa obserwacja świata i chęć naśladowania dorosłych sprawiają, że dzieci wybierają utwory o bardziej realistycznej treści. Starszaki uwielbiają też encyklopedyczne opracowania dla dzieci. Dzięki nim świat zwierząt, roślin i zjawisk staje się bliski i pozwala na bycie „ekspertem” wśród rówieśników. 

  Czytaj dalej<<<<

 • "Bajka na ekranie, czy głośne czytanie"

  W dobie wszechobecnej telewizji, komputerów, konsoli, tabletów i innych gadżetów głośne czytanie dzieciom wydaje się być coraz rzadziej podejmowaną i zapominaną czynnością. Jakie mogą być skutki takiego stanu rzeczy? Dlaczego propagowanie idei codziennego czytania dziecku jest takie ważne? Oto garść faktów.

  Czytaj więcej<<<<

 • "Czytajmy dzieciom baśnie"

           Dziecko można wspierać różnymi sposobami i różnymi drogami. Bezpośrednio w zabawie – przez wzorce poprawnie zorganizowanych działań. Pośrednio – przez środki wzmacniające obserwowalne działania. Środkiem tym może i powinna być właściwie dobrana literatura, szczególnie baśnie, bajki.

  Czytaj więcej<<<<

 • "Budowanie w dziecku poczucia własnej wartości" - rady dla rodziców

  Poczucie własnej wartości jest najbardziej kruchą cechą ludzkiej natury i gdy raz zostanie rozbite jego rekonstrukcja jest jedną z najtrudniejszych rzeczy w świecie". J. Debson

  Który z rodziców nie chciałby żeby jego małe dziecko wyrosło na człowieka pewnego siebie, otwartego na wyzwania, osiągającego w swoim życiu wiele sukcesów, człowieka, który podchodząc do nowego zadania powie "spróbuję", a nie  "i tak poniosę klęskę”? Rodzice pragną wychować swoje dzieci tak, aby wiedziały, czego chcą, były uodpornione na destrukcyjne przeżywanie porażek, czuły się ważne i kochane, umiały bronić swojego zdania i lubiały siebie - a więc miały poczucie własnej wartości.

  Czytaj więcej<<<<

 • "Zdrowie jest ważne; dbamy o prawidłową postawę swojego dziecka"

  Postawa ciała jest cechą charakterystyczną każdego człowieka, po której – nawet z daleka możemy go poznać. W utrzymaniu charakterystycznej dla człowieka postawy ciała istotną rolę odgrywa przyzwyczajenie, a więc, jak to inaczej określamy, nawyk ruchowy. Może to być nawyk prawidłowej bądź nieprawidłowej postawy ciała. Pionowa postawa ciała powoduje, że przeciążony jest odcinek lędźwiowy kręgosłupa. 
  Chcąc mieć zdrowy i sprawny kręgosłup, należy o niego czynnie dbać przez całe życie. W jaki sposób należy to czynić?

  Czytaj więcej

 • "Z matematyką za pan brat, czyli, co dziecko powinno umieć przed rozpoczęciem nauki szkolnej"

  Środowisko rodzinne oraz placówka przedszkolna to dwie główne płaszczyzny w obrębie, których dziecko nabywa doświadczeń w zakresie edukacji matematycznej. Aby dziecko z powodzeniem rozpoczęło naukę w szkole unikając frustracji i niepowodzeń, na koniec edukacji przedszkolnej powinno osiągnąć dojrzałość szkolną do uczenia się matematyki. Prof. Edyta Gruszczyk- Kolczyńska wyróżnia następujące wskaźniki tej dojrzałości.

  Czytaj więcej

   

 • "Cechy uczuć u dzieci w wieku przedszkolnym"

  Emocje u dzieci w związku z niedojrzałością układu nerwowego są krótkotrwałe: trwają tylko kilka minut, nagle powstają i nagle się kończą. Mają charakter przejściowy; dziecko gwałtownie przechodzi z jednego stanu w drugi – skrajnie odmienny. Przejawiają się w sposób ekspresyjny. Dziecko uzewnętrznia radość i gniew w śmiechu i płaczu, w żywych gestach, ruchach, w słowach, którym nadaje w zależności od przeżycia emocjonalnego odpowiednią informację, a natężenie uczuć jest ogromne. Dziecko jest bardzo pobudliwe, dlatego nawet słabe bodźce mogą wywołać zarówno przykre jak i przyjemne stany emocjonalne.

  Czytaj więcej

 • "Wychowanie trudna rzecz....czyli sposoby na przedszkolaka- rozrabiaka"

  Od lat toczą się dyskusje między orędownikami tzw. bezstresowego wychowania, a zwolennikami klapsów. Czterdziestoletnie wyniki badań pokazują, że najlepsze dla rozwoju społeczno- emocjonalnego naszych pociech jest stosowanie „złotego środka” czyli mądre wyznaczanie dziecku granic. Dziecko mające konkretnie zakreślone granice czuje się bezpieczne i dowartościowane, potrafi przewidzieć konsekwencje swojego zachowania. Jakie powinny to być granice?, na co pozwalać dziecku, a na co nie?, czy je karać?- te i mnóstwo innych pytać każdego dnia nurtuje opiekunów. Często rodzice mimo ogromnych starań i wielkiej miłości do dziecka popełniają błędy, które wręcz prowokują niepożądane zachowania. Kevin Steed w swojej książce pt. „10 błędów, popełnianych przez dobrych rodziców” zalicza do nich:

  Czytaj więcej

 • "Jak dbać o zdrowie i sprawność fizyczną dziecka w wieku przedszkolnym"

  Wiek przedszkolny to okres wzrastającej sprawności ruchowej . U starszych przedszkolaków obserwuje się:
  - ogromną potrzebę ruchu i dlatego mówi się o nadruchliwości oraz o konieczności zaspokojenia głodu ruchu dzieci;
  - korzystne zmiany w sprawności oraz koordynacji ruchowej i z tego powodu wiek przedszkolny nazywa się złotym wiekiem motoryczności.

  Czytaj więcej

 • "Leworęczność u dziecka w wieku przedszkolnym"

  Rodzice często z przerażeniem obserwują jak ich pociecha zabiera się do rysowania, jedzenia i innych podobnych czynności posługując się lewą ręką. Ale czy leworęczność musi być tak wielkim problemem?

  Czytaj więcej

 • "Rozwój ruchowy dziecka 5, 6- letniego"

  Ruch jest przejawem życia. Szczególnie w ciągu pierwszych latach życia aktywność fizyczna jest podstawą wszechstronnego rozwoju człowieka. W tym okresie powstaje fundament zdrowia, prawidłowego rozwoju fizycznego oraz wyrabiają się główne cechy osobowościowe człowieka.

  Czytaj więcej