Biedronki-gr.III

Nauczycielki:

Anna Dudek, Jadwiga Pyzikiewicz

Woźna oddziałowa:

Krystyna Nowak

Witamy na stronie gr. III  „Biedronki” 

LISTOPAD

Ośrodki tematyczne:

1. Polska, to mój dom
2. Dawno, dawno temu…
3. Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje…
4. Las szumi jesiennie, już robi się sennie

Zamierzenia wychowawcze:

1. Rozwijanie kompetencji językowych w oparciu o różnorodne formy literackie.

2. Wzbudzanie przywiązania i szacunku do własnej ojczyzny. Utożsamianie się ze swoją rodziną.
3. Doskonalenie orientacji przestrzennej, orientacji w schemacie własnego ciała i na płaszczyźnie kartki.
4. Kształtowanie postawy opiekuńczej wobec zwierząt.

Piosenka miesiąca

JESTEŚMY POLAKAMI

(sł. Anna Bomba, muz. Miłosz Konarski)

My jesteśmy Polakami,
naszym godłem Orzeł Biały,
a stolicą jest Warszawa,
znać jej nazwę ważna sprawa.

Ref. Nauczyłem się w przedszkolu,
rzecz to bardzo oczywista,
dbać o wszystko dookoła,
bo ojczyzna jest mi bliska.

My jesteśmy Polakami,
nasze Tatry są górami,
a królową rzek jest Wisła,
Polska to nasza ojczyzna.

 Ref. Nauczyłem się w przedszkolu… /


Wiersz miesiąca

„OJCZYZNA”

W. Domaradzki.

Wszystko dookoła dom i przedszkole,
fabryczne dymy, żelazna kolej,
kwiaty przy oknie, klon koło bramy,
słoneczny uśmiech kochanej mamy,
i las co cieniem dzieci zaprasza,
wszystko to Polska ojczyzna nasza.