Biedronki-gr.III

Nauczycielki:

Marzenna Sanecka, Magdalena Pawłowska

Woźna oddziałowa:

Lucyna Burczy

Witamy na stronie gr. III  „Biedronki” 

MAJ

Zamierzenia wychowawcze:

1.    Rozwijanie zainteresowań dzieci książkami, uświadamianie roli książek w życiu człowieka.

2.      Udział w uroczystości przedszkolnej- Dzień Mamy i Taty– występ artystyczny.

3.      Doskonalenie umiejętności wypowiadania się, wzbogacenie słownika o nowe pojęcia i wyrażenia.

4.      Wprowadzanie dziecka w świat majowej przyrody poprzez codzienną obserwację środowiska przyrodniczego

 

Ośrodki tematyczne:

1. Jak powstaje książka?

2. Co możemy spotkać na majowej łące?

3. Za co kochamy nasze mamy?

4. Kiedyś pracować będziemy, więc zawody poznajemy

 

Wiersz

Laurka dla mamy

(Magdalena Ledwoń)

 

Mama jest najpiękniejsza,

Wszystko najlepiej umie.

Nikt tak jak moja mama

Tak dobrze mnie nie rozumie.

 

Mama ma serce złote

I dwie pracowite ręce

Kocha bezwarunkowo

Gotowa do poświęceń

 

Mamo, jesteś jak słonko,

Które ogrzewa serduszka

Ty śpiewasz mi piosenki

Bajki szepczesz do uszka.

 

Lepszej mamy nie znajdę

Na żadnym krańcu świata.

Przecież jesteś najlepsza-
w końcu wybrał Cię tata!

 

A kiedy jako dorosła

Będę mieć swoje dzieci-

Ty będziesz dla mnie wzorem

Przykładem będziesz świecić.

 

 

Piosenka

Tata jest potrzebny

(Krystyna Bożek-Gowik)

Tata jest potrzebny, żeby przybić gwóźdź
Tata jest potrzebny, by na spacer pójść
Tata jest potrzebny a ja kocham go
I czuję się bezpieczny gdy obok idzie on.

Ref. Bo tata, tata, tata potrzebny bardzo jest

Gdy kiedyś spotkam lwa to on uratuje mnie.
Tata jest potrzebny, żeby w piłkę grać
Tata jest potrzebny, by na lody dać
Tata jest potrzebny a ja kocham go
I czuję się bezpieczny gdy obok idzie on.

 

Bo tata, tata, tata potrzebny bardzo jest
Gdy kiedyś spotkam lwa to on uratuje mnie