Kadra


Nauczyciele:

 

Danuta Wiszyńska - dyrektor przedszkola; nauczyciel dyplomowany, wyższe magisterskie – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia podyplomowe - zarządzanie oświatą,

 

Barbara Jankowska - nauczycielka; wyższe magisterskie-pedagogika przedszkolna, nauczyciel dyplomowany,

 

Alicja Gumienna - nauczycielka; wyższe magisterskie-pedagogika przedszkolna, studia podyplomowe zarządzanie w oświacie, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika, nauczyciel dyplomowany,

 

Katarzyna Madej - nauczycielka; wyższe magisterskie - pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia podyplomowe - wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjno - kompensacyjną; nauczyciel dyplomowany,

 

Jadwiga Pyzikiewicz - nauczycielka; wyższe magisterskie - zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z podstawami logopedii, nauczyciel dyplomowany,

 

Anna Wróbel - nauczycielka; wyższe magisterskie – pedagogika przedszkolna, nauczyciel dyplomowany,

 

Małgorzata Cichowska - nauczycielka; wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym - pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,studia podyplomowe: logopedia przedszkolna i szkolna, nauczyciel dyplomowany,

 

Marzenna Sanecka - nauczycielka; wyższe zawodowe - pedagogika przedszkolna, nauczyciel dyplomowany,

 

Alicja Sowizdrzał - nauczycielka; wyższe zawodowe- pedagogika przedszkolna, nauczyciel dyplomowany,

 

Anna Dudek- nauczycielka; wyższe magisterskie, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, nauczyciel kontraktowy,

 

Magdalena Pawłowska - nauczycielka; wyższe magisterskie - pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,

 

Anna Rokicka - nauczycielka; wyższe magisterskie - pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, nauczyciel kontraktowy,

 

Grażyna Kulpa - nauczycielka religii; wyższe zawodowe - teologia, nauczyciel mianowany,

 

ks. Tomasz Abram - nauczyciel religii; wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym (Rzochów),

 

Beata Łanocha - nauczyciel logopeda (Rzochów),

 

Beata Mizera - psycholog,

 

Karolina Leśniak - nauczycielka j. angielskiego; wyższe zawodowe - filologia angielska, nauczyciel kontraktowy.

 


Personel niepedagogiczny:

Anna Sidur - intendent

Monika Kasprzak - pomoc nauczyciela

Maria Mroczek - pomoc nauczyciela

Magdalena Korzeń - pomoc nauczyciela

Bernadetta Parkosz - szef kuchni

Krystyna Podłęcka - pomoc kuchenna

Elżbieta Kula - pomoc kuchenna

Alina Maj - woźna

Krystyna Nowak - woźna

Wiesława Milan - woźna

Aneta Piguła - woźna

Lucyna Burczy - woźna

Jan Machniak - dozorca