Motylki-gr.II

Nauczycielki:

Anna Wróbel , Maria Kopeć

Pomoc nauczyciela:

Maria Mroczek

Woźna oddziałowa:

Wiesława Milan

LISTOPAD

Zamierzenia wychowawcze:

1.Kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnego działania i zabawy, wdrażanie do panowania nad własnymi emocjami, rozwijanie umiejętności postrzegania rzeczy i zjawisk, stosowanie form grzecznościowych  w toku dnia.                                               

2. Rozwijanie postawy szacunku i właściwych zachowań społecznych wobec swojego kraju, symboli narodowych, budowanie tożsamości narodowej.               

3. Kształtowanie nawyków higienicznych , uwrażliwienie dzieci na dbałość o higienę ciała oraz właściwy ubiór, stosownie do pogody.

Piosenka miesiąca

,,Hymn przedszkola”

Nasze miasto Mielec z samolotów słynie.

Jest tu wiele dzieci w tej naszej krainie.

Mamy tu przedszkola, gdzie się dzieci bawią,

i o każdym z tych przedszkoli dobre imię sławią.

Jednak nasza dwójka słynie z tego właśnie,

że tu wszystkie panie czytają nam baśnie.

Wiemy też jak trzeba starszych uszanować

i co zrobić by nauczyć się pięknie pracować.

Kiedyś my będziemy chlubą tej dwójeczki,

Gdy pójdziemy razem chłopcy i dzieweczki.

Bo nasze przedszkole jest najlepsze w świecie

i drugiego tak dobrego nigdzie nie znajdziecie.

 

Wiersz miesiąca

Pada gęsty kapuśniaczek, szare niebo ciągle płacze, mży.

Kapu, kapu, kapią z nieba, kapią z rynny, kapią z drzewa kropelki jak łzy. 

Mokną dróżki, mokną krzaki, mokną pieski, mokną ptaki.

Szary Kot i my. 

Chlapu, chlapu, błoto chlapie, po kałużach jesień człapie, otulona w mgły.