Motylki-gr.II

Nauczycielki:

Anna Wróbel , Maria Kopeć

Pomoc nauczyciela:

Maria Mroczek

Woźna oddziałowa:

Wiesława Milan

WRZESIEŃ

Zamierzenia wychowawcze:

·         Zachęcanie dzieci nowoprzybyłych do nawiązania kontaktu z N i innymi dziećmi.

·         Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem, wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i budowaniu dobrego samopoczucia.

·         Zapoznanie z przedstawicielem służb mundurowych- policjantem, uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim.

·         Zapoznanie z różnymi cechami owoców oraz miejscem ich pochodzenia- sadem; kształcenie prawidłowych nawyków żywieniowych.

 Wiersz

„Zabawki”

Dobrze jest się dzielić

Tym, co mam w zabawie,

Bo wtedy się bawić

Jest znacznie ciekawiej:

Ja ci podam klocki,

Ty mi podasz misia…

Razem zbudujemy

Dla misia dom dzisiaj. 

Na porządki sposób mam:

Lalki tu, klocki tam!

Jest to sposób doskonały-

Kłaść je tam, gdzie wcześniej stały.

 

Piosenka

,,Przedszkolaczek” 

Jestem sobie przedszkolaczek,

Nie grymaszę i nie płaczę ,

Na bębenku marsza gram: ram, tam,tam 

Mamy tu zabawek wiele,

razem bawić się weselej,

bo kolegów dobrych mam: ram, tam, tam 

Kto jest beksą i mazgajem,

Ten się do nas nie nadaje,

Niechaj w domu siedzi sam: ram, tam, tam