Muchomorki -gr.IV

Nauczycielki:

Małgorzata Cichowska, Marzenna Sanecka

Woźna oddziałowa:

Lucyna Burczy

Witamy wszystkich na stronie grupy IV „Muchomorki”!

Z uśmiechem rozpoczynamy nowy rok szkolny.

Zapraszamy więc wszystkich do śledzenia i wspólnego przeżywania

naszych grupowych przygód!  

LISTOPAD

Zamierzenia wychowawcze:

1.     Rozwijanie poczucia przynależności narodowej. Kształtowanie postawy szacunku wobec historii i teraźniejszości naszego kraju, symboli narodowych, znanych Polaków.

2.    Kształtowanie postawy badawczej wobec otaczającego świata przyrody oraz postaw proekologicznych .

3.    Wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych – branie odpowiedzialności za własne decyzje, przewidywanie skutków własnych zachowań min.: ubierania się stosownie do pory roku i warunków atmosferycznych.

4.    Wdrażanie do przestrzegania ogólnie przyjętych norm postępowania – przestrzeganie kodeksu grupowego.

Piosenka

„Orzeł biały”

1.Dzieci, słuchajcie, co wam opowiem,
w Polsce przed laty żyli królowie!
Zamki stawiali, warowne wieże,
strzegli granicy polscy rycerze!

Ref. Polska ma ponad tysiąc lat,
nad nami – Orzeł Biały.
To nasze godło, to nasz znak,
królewski ptak wspaniały!        bis

2. Z legend poznamy Polski pradzieje,
Piasta, co władcą był – kołodziejem,
Wandę królewnę i króla Kraka,
smoka co niegdyś na Kraków napadł!

Ref. Polska ma ponad tysiąc lat.

3. Wiemy o Lechu, Czechu i Rusie,
Warsie i Sawie, i o Krakusie.
Polska historia pełna świetności;
dumni jesteśmy z naszej przeszłości!

Ref. Polska ma ponad tysiąc lat… 

Wiersz

„Chmurka”
Edyta Matłosz

Raz pewna chmurka taka zła była,
że aż się cała szara zrobiła.
Z tej złości iskry się z niej sypały
i błyskawice z nieba spadały.

Huczała, buczała
tak głośno, aż strach.
– No nie złość się chmurko...
Lecz ona... Błysk! Trach!
Na koniec już taka zmęczona była,
że tylko oczy mocno zmrużyła
i wtedy na ziemię kapać zaczęły
łezki, co z oczu jej wypłynęły.