Muchomorki -gr.IV

Nauczycielki:

Małgorzata Cichowska, Marzenna Sanecka

Woźna oddziałowa:

Lucyna Burczy

Witamy wszystkich na stronie grupy IV „Muchomorki”!

Z uśmiechem rozpoczynamy nowy rok szkolny.

Zapraszamy więc wszystkich do śledzenia i wspólnego przeżywania

naszych grupowych przygód!  

WRZESIEŃ

Tematyka:

  1. Starszaki to my! – ustalamy kodeks grupowy.
  2. Jesteśmy bezpieczni.
  3. Razem ciekawie spędzamy czas – rozumiemy emocje własne i innych.
  4. Dbamy o siebie i środowisko.

Zamierzenia wychowawcze:

1.     Rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem, w tym przekazywania własnych odczuć, przeżyć i myśli oraz wyrażania własnych uczuć i emocji.

2.    Współtworzenie zasad i norm postępowania warunkujących zgodne współżycie w grupie – wypracowanie kontraktu grupy; rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z rówieśnikami, budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych.

3.    Kształtowanie nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności.

4.    Wdrażanie dzieci do dbania o higienę osobistą oraz o utrzymywanie porządku wokół siebie.

5.    Kształtowanie postaw proekologicznych – udział w akcji Sprzątanie świata.

6.    Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych – zasady bezpiecznej zabawy, bezpieczne uczestniczenie w ruchu drogowym, numery alarmowe, służby alarmowe, zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, nawiązywanie bezpiecznych znajomości .

 

WIERSZ

„Ważne telefony”

Tomasz Plebański 

Nie jest ich zbyt dużo.
W sumie tylko cztery.

Ale każdy musi
poznać te numery.

Więc słuchajcie pilnie,
co wam teraz powiem.

999 łączy z pogotowiem.

998 wzywa straż pożarną.

Zwłaszcza, gdy od dymu
 robi się już czarno.

997 po policję dzwoni,

która, o, już jedzie,
by złodzieja gonić.

Jeszcze 112,
numer alarmowy.

Ten szczególne trzeba
wbić sobie do głowy.

Bo ten numer wszystkie
inne zastępuje

i gdy coś się dzieje,
życie nam ratuje.

 

PIOSENKA

„Przedszkolaki to my!

1.

Kiedy wchodzimy do przedszkola

pani z uśmiechem wita nas:

Dzień dobry, dzieci! Dzień dobry, pani!

Razem spędzimy miło czas!

Ref.

Bo w przedszkolu z kolegami jest wspaniale,

tu uczymy się i poznajemy świat,

tu szukamy drogi do krainy marzeń

i z książkami jesteśmy za pan brat!

Tu zabawek bardzo dużo fajnych mamy,

i bawimy się wesoło: ja i ty,

więc z radością wszyscy razem zaśpiewajmy:

Przedszkolaki to my!

2.

Czeka nas tutaj przygód wiele

wesoło mija każdy dzień.

W przedszkolu nigdy nie bywa nudno,

w domu niech siedzi sobie leń!

Ref.

Bo w przedszkolu z kolegami jest wspaniale

3.

Wszyscy jesteśmy przyjaciółmi,

lubimy razem w piłkę grać.

Chętnie dzielimy się zabawkami,

i potrafimy o nie dbać.

Ref.

Bo w przedszkolu z kolegami jest wspaniale