Muchomorki -gr.IV

Nauczycielki:

Alicja Gumienna, Katarzyna Madej

Woźna oddziałowa:

Krystyna Nowak

Witamy wszystkich na stronie grupy IV „Muchomorki”!

Z uśmiechem rozpoczynamy nowy rok szkolny.

Zapraszamy więc wszystkich do śledzenia i wspólnego przeżywania

naszych grupowych przygód!  

CZERWIEC 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

Ø  tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka. Umożliwianie udziału w grach, zabawach ruchowych i gimnastyce;

Ø  wspomaganie rozwoju intelektualnego poprzez rozmowy i dyskusje dotyczące przestrzegania praw dzieci na całym świecie;

Ø  wdrażanie do samodzielnego poszukiwania informacji o zwierzętach w różnych źródłach (książki, ilustracje, albumy);

Ø  utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą, w lesie, w górach; wdrażanie do rozpoznawania symboli i znaków oraz podawania ich nazw;

Ø  przygotowanie do rozstania z przedszkolem i przedszkolnymi przyjaciółmi; wskazanie sposobów na podtrzymanie kontaktu z przyjaciółmi z grupy;

 

 Prawa dziecka - piosenka

„Mam prawo żyć, mam prawo być-sobą
Czuć się bezpiecznie, wolną być osobą.
Mam prawo kochać i kochanym być
Nie można mnie krzywdzić poniżać i bić
Mogę się śmiać, może się dziać pięknie
Pragnę być zdrowy, rosnąć w swoim tempie
mam prawo wybrać sam przyjaciół swych
Nie można mnie zmuszać do uczynków złych.
Refren: Dziecka, dziecka, prawa, prawa
Poważna sprawa, poważna sprawa,
Dziecka, dziecka, prawa, prawa
To nie zabawa, to nie zabawa.

Mam prawo śnić, mam prawo być-inny.
Mogę być słabszy, lecz nie czuć się winny.
mam prawo śpiewać głośno kiedy chcę
mam prawo płakać-cicho gdy mi źle”

  

Joanna Myślińska - wiersz

Kochana mamo o, kochany tato,

wkrótce wakacje i będzie lato,

czas więc pożegnać dzieci i Panie

- wspomnienie o nich w sercu zostanie.

Pamiętać będę wiersze, zabawy,

jak nabierałem w liczeniu wprawy,

jak moja Pani cierpliwa była,

gdy mi literka nie wychodziła...

Kochana mamo, kochany tato,

wkrótce wakacje i będzie lato,

z żalem więc żegnam dzieci i Panie,

choć pamięć o nich w sercu zostanie.