Oferta

  • Dzięki czujnikowi fundacji Aviva w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych wychowanków monitorujemy jakość powietrza.
    Dzięki czujnikowi fundacji Aviva w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych wychowanków monitorujemy jakość powietrza.

 

Wizja i misja przedszkola

- Pragniemy, aby dzieci chętnie uczęszczały do naszego przedszkola.
- Chcemy, aby nasze dzieci były szczęśliwe, czuły się bezpieczne, kochane i akceptowane.
- Dążymy do tego, aby nasze dzieci nauczyły się tolerancji wobec innych.
- Chcemy zaszczepić w dzieciach poczucie przynależności do regionu i środowiska w którym żyją.
- Pragniemy stworzyć optymalne warunki do zdrowego i aktywnego stylu życia.


Motto naszego przedszkola:

"Szczęśliwe jest dziecko które odnajduje (...)
na każdym etapie drogi wychowawcę zdolnego
do udzielania mu pomocy w stopniowym zdobywaniu
sił i zapału, koniecznych do wypełnienia
jego ludzkiego przeznaczenia"
M. DebesseJesteśmy przedszkolem:

- w którym dobro dziecka jest wartością najwyższą
- zapewniającym każdemu dziecku indywidualny rozwój w poczuciu własnej wartości
- dbającym o wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka
- otwartym na potrzeby dzieci i ich rodziców
- przyjaznym rodzinie i bliskim młodemu człowiekowi, wspierającym rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej
- gotowym współpracować ze środowiskiem lokalnym - samorządem miasta, ośrodkami kultury

1. Zapewniamy kompetentnych i życzliwych nauczycieli.
2. Dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i dobrą komunikację.
3. Pomagamy sobie i szanujemy się nawzajem.

 

Przedszkole nasze pracuje zgodnie z opracowaną koncepcją:

Pragniemy, aby nasze dzieci w przyjaznym, bezpiecznym, pełnym akceptacji otoczeniu miały możliwość samorealizacji
i aktywnego odkrywania swoich możliwości.

Chcemy, aby były pomysłowe, śpiewały, rysowały i tańczyły oraz posiadały niepohamowany głód wiedzy.


Główne cele:
- zapoznanie dzieci z regułami życia w grupie, wdrażanie do samodzielności i umiejętności współżycia i współdziałania z innymi
- uświadomienie dzieciom zagrożeń, które mogą wystąpić w przedszkolu, w domu, na drodze
- przygotowanie dzieci do kształcenia na dalszych etapach edukacyjnych

 


Zestaw programów na rok szkolny 2019/2020:

1.      "Rozwój-wychowanie -edukacja"- Nowa Era, A. Stalmach - Tkacz, K. Mucha:

v  "Zbieram, poszukuję, badam" - Nowa Era, D. Dziamska, M. Buchnat;      

                                                  Gr. I, II, III, IV, V i VI- Nr 1/2019/20

2.      „Chronimy dzieci”- program profilaktyczny 

Gr. I, II, III, IV, V i VI- Nr 2/2019/20

3.      "Będę przedszkolakiem" - program adaptacyjny – własny

Gr. I - Nr 3/2019/20 

4.      „Akademia Aquafresh”- program profilaktyczny

Gr. IV, V - Nr 4/2019/20 

5.      „Akademia wyobraźni Play – Doh”- program edukacyjny

Gr. I, II i III - Nr 5/2019/20 

6.      Program nauczania języka angielskiego- „Say it, do it, remember it”- program własny

Gr. I, II, III, IV, V, VI- Nr 6/2019/20

7.      Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach

Nr AZ-0-01/10 Nr 7/2019/20

 

Zestaw projektów realizowanych w roku szkolnym 2019/2020 

1.      Ogólnopolski projekt edukacyjny ,,Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

Gr I, II, III, IV, VI

2.      Projekt edukacyjny „Necio.pl – zabawa w Internet”

Gr IV i VI

3.      Projekt edukacyjny ,,Komputerowy  świat przedszkolaka”

Gr V

4.      Projekt edukacyjny ,,Dla chcącego nie ma nic trudnego – poznajemy polskie przysłowia i powiedzenia”.

Gr IV

5.      Projekt edukacyjny ,,Zdrowo i sportowo”.

Gr V

6.      Projekt edukacyjny ,,Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami” pod patronatem Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego.

Gr I, II. III, IV, V, VI

7.      Projekt edukacyjny ,,Moje dziecko idzie do szkoły” pod patronatem Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego. 

Gr IV, V, VI 

  

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI - ROK SZKOLNY 2019/20

Międzynarodowy Dzień Seniora (1 X),
"Święto pieczonego ziemniaka" z udziałem Seniorów z Klubu "Złota Jesień" - X,
Święto Komisji Edukacji Narodowej - X,
Pasowanie na Przedszkolaka - XI
Dzień Niepodległości XI,
Mikołajki - XII, 
Spotkania Bożonarodzeniowe - Jasełka XII,
Zabawa Karnawałowa - I,
Dzień Babci i Dziadka - I, 
Dzień Kobiet - III,
Powitanie Wiosny - III,
Dzień Ziemi - IV,
Dzień Flagi Narodowej - V,
Dzień Mamy i Taty - V, 
Międzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski - V,
Obchody Dnia Dziecka - VI,
Piknik Rodzinny - VI,
Pożegnanie starszaków - VI.