Organizacja dnia


Organizację pracy w przedszkolu w ciagu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA – DZIECI STARSZE

7.00 - 7.30- Gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój psychofizyczny dziecka.

7.30- 8.00- Zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę; ćwiczenia ogólnorozwojowe i ćwiczenia poranne.

8.00- 8.30- Przygotowanie do śniadania. Śniadanie.

8.30- 9.00- Zabawy logopedyczne. Zabawy wg zainteresowań – przygotowanie do zajęć edukacyjnych. Praca indywidualna z dzieckiem słabym i zdolnym.

9.00- 10.00- Zajęcia edukacyjne z całą grupą, mające na celu realizację programu wychowania przedszkolnego.

10.00- 11.00- Spacery; zabawy na placu przedszkolnym (obserwacje przyrodnicze); ćwiczenia gimnastyczne ( w razie niepogody w sali).

11.00- 11.30- Przygotowanie do obiadu. Obiad.

11.30- 12.00- Czynności samoobsługowe: mycie zębów. Relaks po obiedzie, seanse czytelnicze.

12.00– 12.30- Ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania i pisania.

12.30- 14.00- Gry stolikowe, zabawy badawcze, gry i zabawy w sali i ogrodzie, zabawy tematyczne wspomagające rozwój psychofizyczny, opieka logopedyczna i psychologiczna, zajęcia muzyczno – plastyczne rozwijające zdolności dzieci.

14.00- 14.30- Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

14.30- 16.00- Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym inspirowane sytuacją.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA- DZIECI MŁODSZE

6.30- 7.30- Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela.

7.30- 8.00- Zabawy integrujące grupę; ćwiczenia ogólnorozwojowe .Rozmowy kierowane

o zainteresowaniach dzieci. Zabawy ruchowe.

8.00- 8.30- Przygotowanie do śniadania; czynności higieniczno - porządkowe. Śniadanie

8.30- 9.00- Praca z dzieckiem zdolnym i słabym, zabawy logopedyczne; 

9.00- 9.45- Zajęcia edukacyjne z całą grupą zgodnie  z przyjętym programem do realizacji.

9.45- 11.00- Spacery; zabawy na placu przedszkolnym (obserwacje przyrodnicze); zabawy i ćwiczenia ruchowe (w razie niepogody w sali).

11.00- 11.45- Przygotowanie do obiadu. Obiad.

3- latki:

11.45- 14.00- Przygotowanie do odpoczynku; czynności samoobsługowe, leżakowanie, słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchanie bajek.

4- latki:

11.45- 12.30- Słuchanie muzyki relaksacyjnej. Słuchanie bajek.

12.30- 14.00- Zabawy dydaktyczne, tematyczne, badawcze, praca indywidualna z dzieckiem.

14.00- 14.30- Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

14.30- 16.30- Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe- dzieci o szczególnych zainteresowaniach. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym grupowe i indywidualne.

 

Ramowy rozkład dnia jest zgodny z zaleceniami nowej podstawy programowej.