Płatności

 

DRODZY RODZICE

 

Od 1 stycznia 2017 r. dzieci 6 - letnie korzystają bezpłatnie z opieki poza podstawą programową (opłata dotyczy tylko żywienia).

 

Zmiana stawki żywieniowej od 1 września 2018r.  – 5zł 50 gr. (Zarządzenie nr 10 /2018 Dyrektora Przedszkola)

 Od 1 grudnia 2015 r. funkcjonuje elektroniczna ewidencja czasu pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z Regulaminem (zakładka "Dokumenty") wprowadzonym Zarządzeniem Nr 9/2015 Dyrektora Przedszkola z dnia 16.11.2015 r. 

Logując się na stronę edziecko.um.mielec.pl  można sprawdzić historię pobytu dziecka w przedszkolu (m.in. kwotę do zapłaty za dany m-c). Login to numer karty, a hasło to 1111, które można zmienić. 


Od 1 września 2014 r. są zawierane umowy pomiędzy przedszkolem a rodzicami dotyczące odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu. Prosimy o przestrzeganie warunków umowy (dotyczy grup 10-godzinnych).

 

  • Za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń przedszkola poza godzinami realizacji podstawy programowej (7.30 – 12.30) - ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

  • Rodziny posiadające Kartę Miejską "Rodzina 3+" korzystają z przywileju 50% zniżki za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

  • Stawka żywieniowa za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu - 5 zł, 50 gr.

  • Rodzice znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą zwrócić się o pomoc do MOPS-u.

 Szczegóły w dokumencie załączonym poniżej.


Opłat można dokonywać wyłącznie na podany nr konta:

 

92 1020 4913 0000 9902 0119 3788

  • wpisując w tytule przelewu imię i nazwisko dziecka,
  • płatności na wskazany numer konta dotyczą jedynie wpłat za pobyt dziecka w przedszkolu i żywienie
  • wpłat należy dokonywać do 16 dnia każdego miesiąca
  • za datę wpłaty uważa się data wpływu przelewu na konto przedszkola
  • po przekroczeniu terminu wpłaty będą naliczane ustawowe odsetki za zwłokę w opłatach