Pszczółki - gr. V

Nauczycielki:

Katarzyna Madej, Alicja Gumienna

Woźna oddziałowa:

Paulina Sypek

 

Halo, halo! Witamy na stronie wesołych i pracowitych „Pszczółek”!

 

Zapraszamy do śledzenia naszych tegorocznych przygód!

WRZESIEŃ

Ośrodki tematyczne

  1. Przedszkolaki to my! - ustalamy kodeks grupowy.
  2. Moje miasto – tu czuję się bezpiecznie.
  3. Ja, ty, środowisko.
  4. Każdy starszak to odgadnie, co się kryje w sercu na dnie!

 

Zamierzenia wychowawcze

  1. Rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem, w tym przekazywania własnych odczuć, przeżyć i myśli.
  2. Współtworzenie zasad i norm postępowania warunkujących zgodne współżycie grupy – wypracowanie kontraktu grupy.
  3. Wdrażanie do rozpoznawania sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu; w szczególności kształtowanie umiejętności zachowania ostrożności  w ruchu drogowym.
  4. Kształtowanie umiejętności współdziałania i pracy w zespole.
  5. Wdrażanie do rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej
  6. Kształtowanie postaw proekologicznych – udział w akcji Sprzątanie świata.

 

Piosenka miesiąca

Przedszkolaki to my!

1. Kiedy wchodzimy do przedszkola
pani z uśmiechem wita nas:
Dzień dobry, dzieci! Dzień dobry, pani!
Razem spędzimy miło czas!

Ref. Bo w przedszkolu z kolegami jest wspaniale,
tu uczymy się i poznajemy świat,
tu szukamy drogi do krainy marzeń
i z książkami jesteśmy za pan brat!
Tu zabawek bardzo dużo fajnych mamy,
i bawimy się wesoło: ja i ty,
więc z radością wszyscy razem zaśpiewajmy:
– Przedszkolaki to my!

2. Czeka nas tutaj przygód wiele,
Miło spędzimy cały dzień.
W przedszkolu nigdy nie bywa nudno,
w domu niech siedzi sobie leń!

Ref. Bo w przedszkolu z kolegami jest wspaniale…

3. Wszyscy jesteśmy przyjaciółmi,
lubimy razem w piłkę grać.
Chętnie dzielimy się zabawkami,
i potrafimy o nie dbać.

Ref. Bo w przedszkolu z kolegami jest wspaniale…

 

Wiersz miesiąca

Ważne telefony

Nie jest ich zbyt dużo. W sumie tylko cztery.
Ale każdy musi poznać te numery.
Więc słuchajcie pilnie, co wam teraz powiem.
999 łączy z pogotowiem.
998 wzywa straż pożarną.
Zwłaszcza, gdy od dymu robi się już czarno.
997 po policję dzwoni,
która, o, już jedzie, by złodzieja gonić.
Jeszcze 112, numer alarmowy.
Ten szczególne trzeba wbić sobie do głowy.
Bo ten numer wszystkie inne zastępuje
i gdy coś się dzieje, życie nam ratuje.

                                              Tomasz Plebański