Pszczółki - gr. V

Nauczycielki:

Małgorzata Cichowska, Barbara Jankowska

Woźna oddziałowa:

Alina Maj

 

Halo, halo! Witamy na stronie wesołych i pracowitych „Pszczółek”!

 

Zapraszamy do śledzenia naszych tegorocznych przygód!

 

MAJ

Zamierzenia wychowawcze:

1.     Kształtowanie właściwych nawyków dotyczących ochrony środowiska poprzez poznanie zagrożeń wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi. Zachęcanie do dbania o przyrodę. Kształtowanie postaw proekologicznych.

2.    Rozbudzanie zainteresowania książką. Uświadomienie jak bardzo pożyteczne są książki oraz konieczności ich szanowania. Utrwalenie zasad korzystania z książek.

3.    Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne przeżywanie uroczystości rodzinnych – Dzień Mamy i Taty. Wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości. 

4.    Wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych – branie odpowiedzialności za własne decyzje, przewidywanie skutków własnych zachowań.

 

5.    Kształtowanie postawy szacunku emocji swoich i innych osób, przeżywanie emocji w sposób akceptowany w grupie przedszkolnej.

Ośrodki tematyczne:

  1. Książka prawdziwym przyjacielem .
  2. Dbamy o ziemię.
  3. Święto naszych rodziców.
  4. Nasze emocje.

Wiersz

„Książka czeka”

Hanna Łochocka

Książka nas uczy,

książka cieszy,

czasem zadziwi

nas niemało

albo po prostu tak rozśmieszy,

jakby się dobry

żart słyszało.
Książka też mądrze nam doradza

różne wskazówki,

wzory daje.

Książka w szeroki świat wprowadza,

dalekie z nami

zwiedza kraje.

Lubimy książkę - przyjaciółkę.

Wiesz co ci powiem?

Nie odwlekaj.

Masz trochę czasu? Spójrz na półkę,

sięgnij po książkę!

Książka czeka!”