Żabki-gr.VI

Nauczycielka:

Alicja Sowizdrzał

MAJ

Ośrodki tematyczne:

1.     Książka moim przyjacielem

Zamierzenia wychowawcze:

1.Rozwijanie zainteresowań książką, kształtowanie u dzieci postaw

   czytelniczych.

2. Wdrażanie do dbałości o czysty i estetyczny wygląd książki.