Żabki-gr.VI

Nauczycielka:

Alicja Sowizdrzał

LISTOPAD

Ośrodki tematyczne:

1. Jestem Polką jestem Polakiem.

2. Dawno, dawno temu w Polsce.

3. Jesienna szaruga.

4. Niesamowita podróż w czasie.

Zamierzenia wychowawcze:

1.Nabywanie świadomości narodowej oraz wzbudzanie uczuć

   patriotycznych.

2. Rozbudzanie zainteresowań historią i tradycjami swojego kraju.

3. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią

    i występujących zjawisk atmosferycznych.

4. Kształtowanie poczucia czasu – wskazywanie zmian, co było dawniej,

    co jest dziś, jak zmienił się świat.

5. Rozwijanie postawy współdziałania jako podstawy budowania  

    współpracy

Piosenka miesiąca

„Orzeł biały”

sł. S.Karaszewski, muz.F.Babiński

1.Dzieci, słuchajcie, co wam opowiem,
w Polsce przed laty żyli królowie!
Zamki stawiali, warowne wieże,
strzegli granicy polscy rycerze!

Ref. Polska ma ponad tysiąc lat,
nad nami – Orzeł Biały.
To nasze godło, to nasz znak,
królewski ptak wspaniały!        bis

2. Z legend poznamy Polski pradzieje,
Piasta, co władcą był – kołodziejem,
Wandę królewnę i króla Kraka,
smoka co niegdyś na Kraków napadł!

Ref. Polska ma ponad tysiąc lat.

3. Wiemy o Lechu, Czechu i Rusie,
Warsie i Sawie, i o Krakusie.
Polska historia pełna świetności;
dumni jesteśmy z naszej przeszłości!

Ref. Polska ma ponad tysiąc lat…

Wiersz miesiąca

„Katechizm polskiego dziecka”

B. Bełza

— Kto ty jesteś?
— Polak mały.
— Jaki znak twój?
— Orzeł biały.
— Gdzie ty mieszkasz?
— Między swymi.
— W jakim kraju?
— W polskiej ziemi.
— Czym ta ziemia?
— Mą Ojczyzną.
— Czym zdobyta?
— Krwią i blizną.
— Czy ją kochasz?
— Kocham szczerze.
— A w co wierzysz?
— W Polskę wierzę.
— Coś ty dla niej?
— Wdzięczne dziecię.
— Coś jej winien?
— Oddać życie.