Zajączki-gr.I

Nauczycielki:

Anna Rokicka, Magdalena Pawłowska

Pomoc nauczyciela:

Alina Machnik

Woźna oddziałowa:

Aneta Piguła

MAJ

Zamierzenia wychowawcze:

• rozbudzanie ciekawości badawczej – sprawdzanie różnych faktur papieru

• kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych książek

• układanie i opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń

• doskonalenie umiejętności liczenia;

• rozbudzanie zainteresowanie książką 

Ośrodek tematyczny:

1.Tajemnice książek