Zajączki-gr.I

Nauczycielki:

Anna Rokicka, Magdalena Pawłowska

Pomoc nauczyciela:

Alina Machnik

Woźna oddziałowa:

Aneta Piguła

 WRZESIEŃ

Zamierzenia wychowawcze:

1.      Zachęcanie dzieci do nawiązywania kontaktu z nauczycielem i pozostałymi dziećmi

2.      Wspieranie dzieci przy pierwszych kontaktach – przedstawianie się oraz zapamiętywanie imion innych dzieci

3.      Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w nowym miejscu

4.      Rozumienie znaczenia mycia rąk dla zdrowia

5.      Wdrażanie do samodzielności

6.      Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim.

 PIOSENKA

„Jestem sobie przedszkolaczek” 

Jestem sobie przedszkolaczek,
nie grymaszę i nie płaczę,
na bębenku marsza gram,
ram tam tam, ram tam tam.

Mamy tu zabawek wiele,
razem bawić się weselej,
bo kolegów dobrych mam,
ram tam tam, ram tam tam.

Mamy klocki, kredki, farby,
to są nasze wspólne skarby,
bardzo dobrze tutaj nam,
ram tam tam, ram tam tam.

Kto jest beksą i mazgajem,
ten się do nas nie nadaje,
niechaj w domu siedzi sam,
ram tam tam, ram tam tam.

 

WIERSZ

„Budzimy części ciała”

Kiedy wszystkie dzieci przyjdą do przedszkola,

To znak, że zabawy jest najwyższa pora.

Czas obudzić nogi,

Czas obudzić brzuszek,

Czas obudzić ręce,

i każdy paluszek,

czas obudzić głowę,

oczy, uszy, czoło,

czas obudzić nosek, niech kicha wesoło.