Zajączki-gr.I

Nauczycielki:

Anna Rokicka, Magdalena Pawłowska

Pomoc nauczyciela:

Alina Machnik

Woźna oddziałowa:

Aneta Piguła

LISTOPAD

Ośrodki tematyczne:

1.     „Moja rodzina – to moja ojczyzna”

2.    „Jesienna pogoda”

3.    „Coraz zimniej – jak przygotowujemy się do zimy?”

4.    „Zwierzęta domowe”

Zamierzenia wychowawcze:

·         Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim.

·         Współdziałanie z dziećmi w zabawie, przestrzeganie zasad bezkonfliktowej zabawy

·         Rozwijanie postawy szacunku i właściwych zachowań wobec swojego kraju, utożsamianie się ze swoją rodziną

·         Kształtowanie samodzielności i nawyków higienicznych, uwrażliwienie na ubieranie się stosownie do pory roku

Wiersz miesiąca:

My jesteśmy przedszkolaki, maluszki kochane
Zapraszamy wszystkich na nasze pasowanie.
Lecz sobie nie myślcie, że to będą cuda
my sami nie wiemy, czy nam się to uda.
Chcemy wam zaśpiewać i zatańczyć ładnie,
proszę się nie gniewać, jeśli źle wypadnie.

Piosenka miesiąca

Chociaż mały ze mnie brzdąc,

Chociaż lat niewiele mam,

przedszkolakiem zostać chcę

i na pewno radę dam ! 2x

Umiem w parach, w kole stać

Tańczę gdy muzyka gra.

I piosenek uczę się,

nawet znam wierszyki dwa. 2x

Już kolegów nowych mam,

co dzień z nimi bawię się.

I wesoło spędzam czas,

za to nudzie mówię; nie!2x